Trafikspeglar

Trafikspeglar ökar säkerheten när sikten är skymd. I tät bebyggelse, vid utfarter och vägkorsningar förbättras sikten och därmed säkerheten för alla trafikanter.

Utomhusmiljön ställer speciella krav och därför är speglarna tillverkade av plastmaterial som garanterar lång livslängd också under särskilt besvärliga klimatförhållanden.

Speglarna finns i två olika material, slagfast akryl (AC) samt okrossbar polyester (PET). Ramen är försedd med reflekterande Klass 2-material för att markera att spegeln är ett trafikhjälpmedel.

Speglarna kan levereras med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning.

Beslag för montering

Dimensioner:
Ø 600 mm
Ø 800 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm
800 x 1000 mm

Speglarna levereras med ett elförzinkat beslag för montering på standardrör 50 – 76 mm eller för fasadmontering.

Sortiment T97 (pdf)

Trafikspeglar av slagfast akryl och PETG

Sortiment T98 (pdf)

Extra konvexa trafikspeglar med vidare synfält